Commemorative medals from points of interest in CZ
coinage 097
 

kostel sv. Vladimíra Mariánské Lázně

 
 
 

Kostel sv. Vladimíra
Ruská ulice č. 347/9
Mariánské Lázně
 

Web: www.kostely.cz
Telefon: +420 354 625 010

 

QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

V letech 1900 - 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, fungující od r. 1878 v budově radnice. Po opakované finanční sbírce, iniciované zdejšími lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou, vypracoval plány stavby petrohradský architekt prof. Nikolaj V. Sultanov (1850 - 1908). Stavbu realizoval známý františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann, autor pravoslavných kostelů ve Františkových Lázních (1889) a Karlových Varech (1893 - 1898). Půdorys vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži r. 1900. Za 1. svět. války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. svět. války sloužil kostel jako sklad, Obnoven byl ve 2. pol. 20. století.

 
pultový prodej

Kostel sv. Vladimíra
Ruská ulice č. 347/9
Mariánské Lázně
 

Web: www.kostely.cz
Telefon: +420 354 625 010