Commemorative medals from points of interest in CZ
coinage 001CHR
 

Otok Rab Hrvatska

 
 
 
GPS: 44.75722, 14.75861
QR kód obsahuje souřadnice místa pro snadné použití ve vašem mobilu.
 

The island of Rab is situated in the Kvarner group of islands between 44º51' NN and 14º53'. It spreads in the NN-SI direction, 22 km long from cape Sorinj in NW to cape Glavina in SE. It biggest width is 11 m. The Velebit canal separates the island from the mainland. The closest gets to the mainland is on its SE end, 2 km. It is separated from the island of pag by the «Pasko tijesno» canal, in the west, towards Cres and Losinj, there is Kvarneric, and «Senjska Vrata» separates it from the island of Krk in the NW. There are lots of smaller islands around Rab: Goli, Grgur, Maman, Lagnj Veli, Laganj Mali, Dolfin Veli, Dolfin Mali, Trstenik, Dolin, Sv. Juraj.

   Other than the small town of Rab, there are 7 idyllic places on the island situated on different parts of the island: BarbatBanjolPalitKamporMundanijeSupetarska Draga and Lopar. The island of Rab has approximately 10000 inhabitants who are mostly occupied in agriculture, fishing and tourism. The tradition of organised tourism on the island is more than 100 years old and it started through the activities of the «Society for promotion of the island and its Surroundings». Which has founded in 1889. 
    
   The reasons for the development of the tourism on the island, which are still current, are: attractive climate, the conditions on the island that have satisfying influence on the respiratory and cardiac problems. Such a long tradition of offering service of high quality is not just the result of skills, experience and hospitality of the people that is passed from one on to another, but also the result of the foundation of the catering and tourism school that s highly appreciated now days and of which we are proud. 
   The traditional hospitality and polyglot skills of the inhabitants will make you become a part of their family and after some time you will feel like a «born» islander! 
  
   Our tradition of organized tourism is more than 110 years old due to the formation of the "Society for improvement of the city and its surroundings" which was founded in 1889.The arguments for the development of tourism on the island were then and they are still today the following ones: pleasant climate, healing influence of the island air on the illnesses of respiratory system and heart diseases. Such along tradition of high quality services, which are offered to You, is not only result of skills, experience and hospitality of Your hosts, which inherited this knowledge from their ancestors and further enriched it, but also of formation of the "Tourist School" which is nowadays highly valued and we are all very proud of it.

 

Zachovala se část městského opevnění z 12. -13. stol., včetně tzv. Mořské brány (Morska vrata). Uvnitř hradeb tvoří městečko takřka neporušený středověký stavební celek se systémem téměř pravidelné šachovnice ulic a uliček. Výstavný Knížecí palác (Knežev dvor) z 13. stol. nese výrazné znaky úprav pozdně gotických a renesančních (krásný balkon). V nádvoří je lapidárium s nálezy od antiky po renesanci.

Město Ráb zdobí četné paláce a historické domy zdejší šlechty (většinou z 15. a 16. stol.) - Crnotů, Galsignů, Cassiů, Tudorinů, Marochini-Bankotů a především Dominisů, jejichž palác je ze všech nejmonumentálnější. Benátská gotika se v těchto palácích spojuje s renesancí. Z veřejných budov vznikly v 15. stol. za benátského panství městská lodžie (gradska loža) jako veřejná otevřená soudní síň a městský špýchar - fontik pro zásoby obilí.

Pro Ráb jsou charakteristické zvonice jeho kostelů, které v siluetě městečka tvoří návaznou řadu. Přitom v některých případech zůstaly právě jen tyto zvonice, kostely už vzaly dávno za své.

 

Nejcennější ze sakrálních staveb je katedrála Nanebevzetí P. Marie (Sveta Marija Velika), trojlodní románská bazilika s barokizovaným vnitřkem. Patří k nejhodnotnějším stavbám své doby na celém severním jadranském přímoří. V sousední faře je sbírka cenných sakrálních předmětů. Stranou stojí krásná 26 metrů vysoká zvonice.

Z ostatních chrámových staveb vyniká kostel sv. Kříže (Sveti Križ) v areálu jinak opuštěné někdejší biskupské rezidence Vescovata. U hradební věže stojí kostelík sv. Kryštofa (Sveti Kristofor), patrona Rábu. V kostele sv. Justiny (Sveta Justina) patřícím benediktinkám je stálá výstava sakrálního umění s velmi hodnotnými obrazy, relikviáři, plastikami, liturgickým náčiním ap. Na kraji dosti zchátralé čtvrti Kaldanac , přiléhající ke stejnojmennému skalnímu mysu, stojí kostel františkánek, zasvěcený sv. Antonínu opatu (Sveti Antun opat). Kaldanac je lokalita, kde je nejvíc domků zazděných v době morových epidemií.

Zvláštností Rábu je ulice Střední (Srednja), jedna z jeho hlavních ulic, lépe řečeno uliček. Je to velmi rušná tepna s mnoha uměleckými galeriemi a s letní výstavou pod širým nebem. Lze zde vidět a koupit obrazy a jiná výtvarná díla umělců známých i neznámých, naivních umělců aj.

 

Zdejší chráněný park Komrčar začínající hned za hradbami (vchod blízko kostelíka sv. Kryštofa) se právem pokládá za jeden z nejbohatších a nejkrásnějších v celém Kvarneru.